خرید شال کروبي دوباره دبيرکل شد

شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي در نشست امروز عصر خود دوباره به مهدي کروبي به عنوان دبيرکل، رأي اعتماد داد.
سيد ابراهيم اميني در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: در جلسه بعد از ظهر چهارشنبه حزب اعتماد ملي که با حضور اعضاي شوراي مرکزي برگزار شد، به اتفاق آرا، آقاي کروبي براي دوره جديد به عنوان دبيرکل حزب برگزيده شد. به گفته اين عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي، در نخستين جلسه رسمي شوراي مرکزي جديد حزب اعتماد ملي 52 نفر حضور داشتند.
در اين نشست اعضاي جديد شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي حضور داشتند که جمعه گذشته بيست و ششم مهر ماه برگزيده شدند. اميني تصريح کرد: با رأي گيري مخفي به وسيله ورقه، بار ديگر به اتفاق آرا، آقاي مهدي کروبي براي سمت دبيرکلي حزب اعتماد ملي برگزيده شد.
بيش از چهارصد نفر از رؤساي دفترها و کميته‌ها و مسئولان استاني و شهرستاني با شرکت در نخستين کنگره حزب اعتماد ملي، اعضاي شوراي مرکزي را با رأي خود انتخاب کردند که در ميان اعضاي جديد، بيش از بيست نفر از دفترهاي استاني و شهرستاني به شورا راه يافتند.
مهدي کروبي در اين انتخابات، رأي نخست را از آن خود كرد تا پيشاپيش به عنوان تنها کانديداي اين حزب براي سمت دبيرکل حزب اعتماد ملي شناخته شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید