خرید شال جلسات مخفي انتخاباتي در برخي مساجد تهران

اين روزها برخي مساجد مرکز شهر تهران، به مکان امني براي برگزاري نشست‌هاي انتخاباتي غير رسمي بدل شده است.
 
به گزارش خبرنگار «»، برخي از کانديداهاي احتمالي رياست جمهوري براي جلب توجه نکردن همکاران و نزديکان، نشست‌هاي خود را سري در برخي از مساجد امن تهران با تعداد کم حضار برگزار مي‌کنند. در همين زمينه، شنيده شده است که به تازگي، يکي از کانديداهاي رياست جمهوري دهم در مسجد امام صادق(ع) اقدام به برگزاري جلسات ماهيانه کرده است.
 
بنا بر اين گزارش، در اين جلسات که آقايان «ک» و «ب» از مديران ارشد شهري و فعالان مهم اقتصادي شرکت مي‌کنند، آقاي «ب» با ذکر اين نکته که ما در کنار شما و حامي شما هستيم، انتقاد‌هايي را از رقيب گذشته و آينده اين کانديدا مطرح کرده است.
 
از جمله حاضران اين جلسات، يکي از مديران برکنار شده دولتي است که گفته مي‌شود به علت نزديکي به اين نامزد انتخاباتي، از سمت خود برکنار شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید