خرید شال حکم جدید رئیس‏جمهور برای حداد عادل

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با آرزوی سلامت كامل برای حسن حبیبی در حكمی غلام علی حداد عادل را برای یك دوره چهار ساله به سمت رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب كرد.

به گزارش شبكه خبر، دكتر محمود احمدی نژاد در این حكم خطاب به حداد عادل نوشته است : در اجرای ماده ( 10 ) اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب 21/01/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیشنهاد شورای فرهنگستان با عنایت به تعهد تدین و تجارب ارزشمند علمی و فرهنگی جناب عالی به موجب این حكم برای یك دوره چهارساله به سمت رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می شوید.

امید است درظل عنایات الهی و با همكاری و تشریك مساعی سایر اعضای محترم در انجام دادن وظایف محوله و استمرار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق باشید.

حبیبی هم اكنون رییس بنیاد ایران شناسی است و پیش از این رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید