خرید شال رامسفلد مسئول اصلي جنگ عراق معرفي شد

يک مقام بلندپايه سابق پنتاگون روز چهارشنبه دونالد رامسفلد را مسئول اصلي تصميم گيري ها براي تصرف و حمله به عراق معرفي کرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، پل وولفويتز معاون سابق وزير دفاع آمريکا روز چهارشنبه در گفت و گو با روزنامه آلماني “دي ولت” گفت: پيش از حملات آمريکا به عراق در سال 2003 ميلادي، ما دشمن را نمي شناختيم.
وي افزود: ما کمترين ايده اي درباره جنگ هاي شورشي نداشتيم.
وولفويتز خاطرنشان کرد: ما مي خواستيم آزادکننده باشيم، اما پس از پنج يا شش ماه به يک اشغالگر بزرگ تبديل شديم.
وي افزود: ما بهايي گرانبها براي جنگي پرداختيم که بخوبي آن را هدايت نکرديم.

معاون سابق وزير دفاع آمريکا تصريح کرد: دونالد رامسفلد وزير دفاع وقت آمريکا مسئول اصلي پنتاگون در تصميم گيري براي تصرف عراق بود و او تمامي تصميم ها را گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید