خرید شال كشف محموله كالاي قاچاق در تهران

مأموران پليس موفق به كشف و ضبط يك محموله كالاي قاچاق به ارزش سه ميليارد ريال در تهران شدند.
به گزارش فارس،‌ كارآگاهان مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي تهران بزرگ، از ورود يك تريلي حامل كالاي قاچاق به تهران با خبر شدند.
مأموران دريافتند تريلي حامل كالاي خارجي قاچاق در يك بنگاه متوقف شده و مالك كالا مي‌خواهد با پرداخت رشوه به كارآگاهان، مانع از توقيف اين كالا شود.
 
مأموران به بنگاه مورد نظر، واقع در اتوبان بهشت زهرا رفته و با تحت نظر قرار دادن محل مورد نظر، در حالي كه قاچاقچيان مشغول تخليه بار خود بودند، به سراغ اين تريلي رفته و اين محموله را توقيف كردند.
در بازرسي از اين تريلي، 160 كيسه هشتاد كيلويي پوشاك و هجده كيسه كفش خارجي، فاقد هر گونه اسناد و مدارك ثبت شده گمركي به دست آمد و به همراه راننده و متصدي بنگاه به پليس آگاهي منتقل شد.
مالك كالا نيز پس از آگاهي از اين موضوع، مي‌خواست مبلغ پنج ميليون تومان به عنوان رشوه به كارآگاهان مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي تهران بزرگ پرداخت كند كه اين ترفند وي بي‌نتيجه ماند.
در اين باره بايد افزود كه پرونده به همراه كالاي مكشوفه به سازمان گمرك فرستاده شد كه گمرك با ارزيابي اين محموله، جريمه‌اي به مبلغ شش ميليارد ريال براي قاچاقچيان در نظر گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید