خرید شال نگراني گالياني از رشد نژادپرستي در ميلان

نايب رئيس باشگاه آ.ث ميلان ايتاليا در نامه اي به فدراسيون فوتبال ايتاليا بابت ترويج نژادپرستي هشدار داد.

به گزارش فارس و به نقل از كانال چهار ايتاليا، آدريانو گالياني گفت: هواداران تيم هاي ديگر در قالب هواداران آ.ث ميلان ايتاليا در ورزشگاه تجمع مي كنند و شعر هاي نژادپرستانه سر مي دهند.

وي ادامه داد: نمي توانيم فروش بليت هاي آزاد را متوقف كنيم و اين وظيفه پليس است تا با اين ماجرا ها مقابله كند.

نايب رئيس ميلان افزود: باشگاه آ.ث ميلان مثل هر باشگاهي مسئول هواداراني است كه كارت رسمي هواداري دارند و مورد شناخت باشگاه هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید