خرید شال ويروس بحران مالي غرب در فوتبال

اداره ماليات كشور لهستان به دليل ماليات‌هاي پرداخت نشده فدراسيون فوتبال كشور حساب‌هاي بانكي اين فدراسيون را مسدود كرد.

به گزارش ايسنا، اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه تا چند روز ديگر فدراسيون فوتبال لهستان براي فرار از محروميت فيفا و احتمال از دست دادن ميزباني يورو ‌٢٠١٢ به همراه اوكراين انتخابات براي مشخص شدن رييس جديد را برگزار مي‌كند.

نايب رييس فدراسيون فوتبال لهستان يوجينوزس كولاتور با تاييد اين مساله اعلام كرد كه مسدود شدن حساب‌هاي بانكي در پي بالا رفتن بدهي‌هاي مالياتي فدراسيون و رسيدن آن به بيش از ‌٨/٨ ميليون زلوت (‌٨/٢ ميليون دلار) صورت گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید